ČELIČNE TALPE LARSEN L604, L605 za projekt Radnička cesta – ZG/HR

Radovi na četvrtoj, posljednjoj etapi Radničke ceste obuhvaćaju rekonstrukciju dijela od  nadvožnjaka preko željezničke pruge do Domovinskog mosta, duljine od oko 1,24 kilometra (zona raskrižja s Čulinečkom ulicom).
Izazovan projekt obuhvaća čitav niz aktivnosti kako bi svaki detalj bio na svom mjestu: izvedba prometnica, podvožnjaka, vodoopskrbe i odvodnje, zaštita i prelaganje instalacija. Važan dio je sigurno i ugodno putovanje  građana pa je posebna pozornost pridana prometnoj signalizaciji i opremi, semaforizaciji raskrižja, zaštiti od buke, krajobraznom uređenju, zaštiti građevinske jame i uklanjanju objekta Doma zdravlja Žitnjak.
Ukupna procijenjena vrijednost radova četvrte etape iznosi oko 137 milijuna kuna, a projekt osigurava posao za građevinski sektor i njemu srodna područja za sljedećih nekoliko mjeseci. U prethodne tri etape, od Slavonske avenije preko Kanalskog puta do nadvožnjaka, izgrađen je i rekonstruiran najveći dio ove prometnice.
Podsjetimo, rekonstrukcija radničke ceste projekt je koji će građanima omogućiti iznimno ugodno i brzo putovanje. Cijela ruta biti će adekvatno osvijetljena pa će rasvjeta na tramvajskim stajalištima biti u pola jača od ulične. Ugodnu putnu atmosferu omogućit će i kvalitetna urbana oprema na stajalištima, a osobe smanjene pokretljivosti imat će mogućnost neometanog kretanja.  Krajem srpnja 2017. započelo se s radovima na izgradnji kanalizacije, a ugovor za izgradnju prometnice potpisan je krajem kolovoza prošle godine kada je i izvođač uveden u posao. Da bi tvrtke koje su u neposrednoj blizini građevinskog zahvata i stanovnici okolnih mjesta mogli normalno funkcionirati, osiguran je nesmetan prolaz kroz i oko gradilišta te je krajem listopada prošle godine stupila na snagu posebna regulacija prometa. Započeti su radovi na izgradnji podvožnjaka. Intenzivirane su sve aktivnosti na izgradnji nove vodovodne, elektro, DTK i plinovodne instalacije te radovi na izvedbi prstena kanalizacije oko zone podvožnjaka, kako bi se uklonio postojeći kolektor veza Žitnjak – Petruševac, koji prolazi kroz samu trasu podvožnjaka.

Slika 1. zaštita građevinske jame sa LARSEN čeličnim talpama profil L604 L12,0m – 14,0m

Slikovni rezultat za podvožnjak radnička

Slika 2. isporuka LARSEN čelečne talpe profil L605 L12,0m

 

Slikovni rezultat za čelične talpe larsen

Slika 3. istovar za čelične talpe LARSEN L605 L12,0m

Slikovni rezultat za čelične talpe larsen

Slika 4. ugradnja čeličnih talpi LARSEN L605 L12,0m