Pumpa za vodu VARISCO JD6″ Ecomatic Depressor 2018.

IMAG370015.05.2015. isporuka nove vakuum građevinske pumpe Varisco JD 6-250 na gradilište Rakarje, V. Gorica za zhtjevan zadatak sniženja podzemne vode pri polaganju cijevi na radnoj dubini rova 5,50m. Pumpa za vodu JD 6″ karakteristična je po visokom usisnom kapacitetu od 6.000 lit/min i visokim stupnjem prilagodljivosti crpljenja zahvaljujući vakuumskoj jedinici koja stvara vlatiti podtlak za usis i na taj način vrši ispumpavanje vode bez obzira na istovremeni usis zraka u sistem.