SBH kanalna oplata

Od 1986. godine, SBH je Vaš idelan partner u poslovima hidrogradnje, niskogranje i izgradnji infrastrukture. Razvili smo idealna rješenja za razupiranje kanala sa širokom paletom sistema od ultra lakih aluminijskih za male projekte pa sve do sistema sa trostruklim kliznim vodilicama za najveće dubine kanala. Proizvodnja u srcu Njemačke daje našim korisnicima sisteme sa predznakom kvalitete i sigurnosti. Sa sijedištem kompanije u Heinsbergu, SBH posluje diljem Europe i SAD-a.

Proizvodnja sistema za razupiranje garantirana je visokom kvalitetom ugrađenih materijala, inovativnošću proizvodnih tehnologija, te automatiziranim proizvodnim procesima. Svi tipovi talpi (žmurja) proizvedeni su u zatvorenom pogonu na našim valjaonicama.

Obveza našeg njemačkog proizvodnog pogona je primjenjivati zadnje nastale tehnološke procese, brza prilagodba potrebama kupaca i promjenama na tržištu, te učiniti kompaniju još fleksibilnijom od ostalo-prisutnih sa usporedivim proizvodima prema proizvodnoj tehnologiji, cijeni i logistici.

POGLEDAJ KATALOG

 • KANALNA OPLATA – ZAŠTO SE KORISTIOpen or Close
  • Sigurnost za radnike
  • Primjena u razupiranju i pridržavanju
  • Učinkovit radni postupak
  • Smanjeni obujam iskapanja
  • Smanjena potrošnja materijala za ugradnju pri kompakciji

  U iskopanim kanalima postoji velika opasnost od njihovog urušavanja pa tako predstavlja potencijalnu opastnost za one koji u njima rade. Za žrtve zatrpane u iskopima prijeti dramatična opasnost poput nesreće u naletu lavine. Iz tog razloga, za iskope bez pokosa zakoni i standardi nalažu bez iznimke primjenu sistema za razupiranje.

  Kanalne oplate

   

  Općenito, kanali dubine iskopa do 1,25m mogu se izvesti bez sigurnosnih mjera. U nerastuom, čvrstom tlu, može se napraviti iskop sa dodatnih 0,50m dubine sa obveznim pokosom od 45o, što pruža mogućnost iskopa kanala do 1,75m bez sigurnosnih mjera. Svi iskopi iznad navedene dubine moraju biti osigurani razupiranje.
  Iz tog razloga, velika raznolikost sistema za razupiranje pruža nam idelana rješenjaza idealne projekte.

  Naši sistemi za razupiranje su licencirani od strane Međunarodnog Udruženja Građevinara i GS Certifikata. Osnova ovih licenci i certifikata su opsežna statička testiranja i kalkulacije.

  Na sisteme za razupiranje utječu veliki pritisci tla iskopanih kanala, ali i isto tako opterećenja cestovnog prometa, nosača željezničkih tračnica ili temelja obližnjih obijekata ili građevina. Kako bi se nosili sa velikim opterećenjima navedenih situacija, sistemi za razupiranje su robsnog dizajna. Naši sistemi za razupiranje su sposobni trpiti puno veća opterećenja nego što su to u stanju tradicionalna rješenja za razupiranje, a sa minimalnim izobličenjima okoline pri njihovoj instalaciji.

  Ekonomičnost i veliki broj SBH sistema za razupiranje/zagrađivanje rova

  KAnalne oplate

  Otprilike 33% ukupnih troškova za ivođenje projekata u izgradnji kanalicacije otpada na razupiranje. Veliki novac za nešto što se ne vidi nakon što se položene cijevi zatrpaju.

  Kada se uzme u obzir tako veliki postotak i velika broj ponuda konkurencije u nadmetanjima za dodjelu poslova izvođenja, traži se ekonomično rješenje. Vrijeme je da se nađe zamjena jeftinom razuparnju sa drvetom. Jedino adekvatno rješenje za razupiranje u ozbiljnim projektima niskogranje, hidrogradnje i izgradnje infrastrukture je primjena široke palete sistema za razupiranje.

  SBH osigurava sisteme za razupiranje u širokom rasponu djelovanja u raznim uvijetima primjene.

  Na slijedećim stranicama naći ćete detaljnije informacije o pojedinim sistemima razupiranjima.

  Što utječe na izbor kanalne oplate?

  Razupiranje

  Pritisak tla

  Pritisak tla povećava se dubinom iskopa. Ostali čimbenici također utječu na pritisak tla:

  • bočna dubina iskopa
  • prisutnost bilo kakvih staza
  • vrsta tla
  • podzemne vode
  • opterećenja uzrokovana okolnim prometom
  • opterećenja od temelja obližnjih objekata ili građevina

  Ukoliko nema u blizini nema osjetljivih struktura koje bi trebalo uzeti u obzir, moguće je otprilike odrediti pritisak tla, a možete ga vidjeti u priloženom dijagramu. Pritisak tla naveden u dijagramu je specificiran prema vrijednostima TBG sa pripojenim opterećenjima bočnog prometa od 20,0 kN/m², sa prosječnom strukturom tla.

  Prikazani pritisak tla može biti korišten kao općeniti prikaz u projektima sa razupiranjem. U područjima gdje se nalaze osijetljive strukture i opasnost urušavanja, navedene vrijednosti su relativne i potrebno je učiniti konkretne izračune.

  Nama je zadovoljstvo ponuditi Vam tehničku podršku u planiranju projekata.

  Dijagonalno rastojanje

  Dijeagonalno rastojanje je potrebno da bi se omogućilo nesmetano polaganje cijevi u kanal.Izračun dijagonalnog rastojanja obavezno zahtijeva dodatnih nekoliko centimetara prostora između razupirača i cijevi. Što je niži polažaj razupirača to je veća nosivost konstrukcije ugrađenog sistema za razupiranje.

  Također o dijagonalnom rastojanju su ovisne sile distrozije na bočnim stranicama sistema.

  Za primjenu sistema gdje specifičnost zahtjeva veliko dijagonalno rastojanje, molimo da kontaktirate naš inženjerski ured.

  Kod sistema sa kliznim razupiračima, dijagonalno rastojanje je moguće neprestano podešavati prema potrebi projekta. Maksimalno dijagonalno rastojanje ovisi o dubini kanala, dužini ploča, širini kanala i vrsti tla.

  Radna širina

  Radna širina, bočni radni prostor ta polaganje cijevi i kompakciju materijala za položene cijevi također je potrebno uzeti u obzir pri odabiru adekvatnog sistema. Čisti radni prostor se odgovara dužini razupirača i određuje se brojem nastavaka.

  Minimalna radna širina kanala je specificirana prema randoj širini prem DIN 4124.

  Tablica prikazuje dio uzet od DIN standarda. Faktor za određivanje je radne širine je vanjski promjer cijevi za ugradnju, ili ikoliko cijevi nisu kružnog oblika uzima se najširi dio cijevi.

  0100

  Odabir SBH sistema razupiranja prema radnoj dubini kanala

  Lagane kanalne oplate

  Do 4,0 m radne dubine rova

  BOX za razupiranje ili oplata sa kliznim nosačima? Koji sistem trebaju Vaši zaposlenici s obzirom na dubinu kanala. Preporučujemo da podvučete crtu za rad na dubini do 4,00m.

  U teoriji, BOX sistemi se mogu koristiti za dubine do 6,00m, ukoliko se na gornju poziciju stavi nekoliko nastavaka.

  U tom slučaju, postoji rizik da boxovi više nebi bili položeni na dno kanala, iz tog razloga bi dpšlo do spuštanja jedne od strana boxa, te bi se stvorila snažna bočna sila koja bi bila konstantna, Iz tog razloga izvlačenje boxova iz radnog položaja bi izazvalo velike probleme, čak postoji mogućnosti trganja vodilica na panelima ili pucanja ušica razupirača uslijed nepropisne manipulacije.

  01-06
  Preko 4,0 m radne dubine rova

  Razupiranje kliznim razupiračima je potpuno drukčije. Ovdje je svaka komponenta sistema utisnuta ili izvađena pojedinačno, paralelno sa ostalim komponentama.

  Širina kanala u ovom slučaju ostaje dosljedna. Jedina trakcija koja se događa između sistema i tla je ona gdje tlo vrši pritisak na sistem uzrokovan razupiranjem.

  Sile trenja i pritisak tla su uzrok kontakta podloge i površine sistema. Sa povećanje dubine kanala, povećava se i sila trenja. Kao rezultat toga preporučujemo razupiranje BOX sistemom do 4,0m – za veće dubine sistem sa kliznim razupiračima.

   

  Izračun sila trakcije može biti uzrokovan sa: Standardni BOX Serija 600 RS razupiranje Serija 750
  pritisak tla  e 23kN/m² 23kN/m²
  trenje površine  A
  (dužina panela x dubina kanala)
  14.0m²
  3.50m x 4.00m
  8.4m²
  3.50m x 2.40m
  koeficijent trenja  µ = 0.5
  F = e x A x µ
  161kN
  ≈ 16t
  96.6kN
  ≈ 9.7t  only 60%

  Inženjerski izračun za gradilište – servisni zadatak za POSSUM i SBH

  UPITNIK ZA GRADILIŠTE

  Da bismo napravili dokumentiranu inženjersku kalkulaciju za Vaše gradilište, bitno nam je raspolagati sa relevantnim veličinama faktora koji utječu na projekt razupiranja.

  Da bi što kvalitetnije napravili Vaš izračun, dajemo Vam upitnik da upišete vrijednosti sa vašeg gradilišta. Koristeći navedene podatke, odrediti ćemo najoptimalnije SBH rješenje za razupiranje sa inženjerskim izračunom za Vaše gradilište.

  U skladu sa time, možemo Vam konstruirati specijalna rješenja točno prema Vašim potrebama, npr. ako trebate veliko odstojanje između razupirača ili “razupiranje bez razupirača” za otvorene jame.

  01-07

  Komparacija SBH sistema za razupiranje rova i građevinske jame

  USPOREDNA TABLICA

   

 • BOX KANALNA OPLATA – LAGANAOpen or Close

  Brzo razupiranje SBH Serija 260

  agane kanalne oplate

  • Za radnu dubinu rova do 2,0m
  • Za radnu širinu rova do 1,60m

  ALU vodilica

  Dužina [m] Max. dubina kanala T [m] Dijagonalno rastojanje hC [m] Dopušteni pritisak [kN/m] Težina po okviru [kg]
  1.50 1.50 0.56 23.5 33
  2.10 2.00 0.56 23.5 40

  Panel od višeslojne breze

  Dopušteni pritisak tla [kN/m²] Težina panela [kg] Širina [m] Visina H [m]
  1.00 1.50 12.0 21
  1.00 2.10 12.0 30

  Hidraulični razupirač

  Tip Radna širina bC [m] Širina kanala b [m] Dozvoljena tlačna sila [kN]
    min. max. min. max.  
  1 0.45 0.68 0.49 0.72 53
  2 0.55 0.88 0.59 0.92 53
  3 0.65 1.08 0.69 1.12 53
  4 1.00 1.60 1.04 1.64 53

  ALUMINIJSKA Kanalna oplata SBH Serija 250

  ALU KANALNA OPLATA SERIJA 250

  • Za radnu dubinu rova do 2,40m
  • za radnu širinu rova 0,63 – 2,23m
  Dužina panela L [m] Dužina sistema LV [m] Visina razupiranja H [m] Dužina  LC [m] Dijagonalno rastojanje hC [m] Dopušteni pritisak na okvir [kN/m²] Težina okvira sa razupiračem B [kg/box] Težina [kg/komplet]
  1.50 1.50
  1.72
  0.60
  1.20
  1.80
  2.40
  1.18
  1.58
  1.32
  0.71
  32.6 95
  185
  250
  320
  130
  250
  370
  485
  2.00 2.00
  2.22
  0.60
  1.20
  1.80
  2.40
  1.68
  2.08
  1.32
  0.71
  26.5 110
  215
  295
  380
  160
  305
  450
  600
  2.50 2.50
  2.72
  0.60
  1.20
  1.80
  2.40
  2.18
  2.58
  1.32
  0.71
  21.6 120
  240
  340
  435
  185
  360
  535
  710
  3.00 3.00
  3.22
  0.60
  1.20
  1.80
  2.40
  2.68
  3.08
  1.32
  0.71
  17.5 135
  270
  380
  490
  215
  420
  620
  825

  Lagana kanalna oplata SBH Serija 100

  LAGANA KANALNA OPLATA SERIJA 100

  • Za radnu dubinu rova do do 3,0m
  • Za radnu širinu rova 0,53 – 2,10m

  Dužina panela
  L
  [m]
  Visina Panela
  H
  [m]
  Dijagonalno
  rastojanje (dužina) LC
  [m]
  Dijagonalno rastojanje (visina)
  hC
  [m]
  Dopušteni pritisak na okvir
  [kN/m2]
  Težina okvira sa razupiračem B
  [kg/box]
  2.00 1.60
  2.00
  2.40
  2.60
  0.60
  1.00
  1.60 0.94 27.7 570
  670
  770
  830
  275
  415
  2.50 1.60
  2.00
  2.40
  2.60
  0.60
  1.00
  2.10 0.94 22.1 655
  770
  890
  965
  315
  470
  3.00 1.60
  2.00
  2.40
  2.60
  0.60
  1.00
  2.60 0.94 18.5 745
  875
  1010
  1095
  355
  525
  3.50 1.60
  2.00
  2.40
  2.60
  0.60
  1.00
  3.10 0.94 15.3 830
  980
  1130
  1230
  395
  585

   
  02-02

  Tip Radna širina
  bC [m]
  Širina kanala
  b [m]
  Dozvoljena tlačna sila Težina
  type min. max. min. max. [kN] [kg]
  A 0.53 0.73 0.66 0.86 160 14.2
  B 0.71 1.07 0.84 1.20 147 16.9
  C 1.05 1.65 1.18 1.78 124 20.9
  D 1.50 2.10 1.63 2.23 107 23.6
  E 1.88 2.48 2.01 2.61 92 25.8
  F 2.48 3.08 2.61 3.21 69 29.3
 • BOX KANALNA OPLATAOpen or Close
  • Za dubine rova do 3,8m
  • Radna širina rova do 4,50m

  Box kanalne oplate

  Instalacija Box kanalne oplate

  Pred-iskop do max. 1,25m i ne veće dužine od dužine Boxa. U principu, dubina pred-iskopa je određena vrstom terena i sigurnosnim okolnostima.

  Zahvatimo lance na prihvatne ušice i postavimo osnovni okvir sa instaliranim razupiračima koje smo montirali van kanala i po dužini ih prilagodili širini kanala. Šupljina između panela i bočnih stranica kanala mora biti popunjena i nabijena.

  Tijekom ove faze rada – nitko ne smije biti prisutan u kanalu.

  Iskapanje ugrubo dadatnih 0,50m dubine kanala i naizmjenično utiskujemo panele okvira. Što je više ciklusa utiskivanja ploča, to je bolja kvaliteta razupiranja. Nemojte utiskivati ploče za više od 0,50m u jednom ciklusu i limitirajte nagib razupirača do +/-8°. Ponavljajte cikluse dok ne dostignete potrebnu dubinu razuprtog kanala.

  Instalacija TOP BOX nastavaka na OSNOVNI  BOX S300/S600

  Za veće dubine razupiranja, obavezna je upotreba nastavaka.Na nastavak postaviti razupirače na duljinu određenu prema širini kanala. Zakvačiti lanac na prihvatne ušice, postaviti ga iznad osnovnog okvira, umetnuti konektore sa osiguračima.

  Instalacija oplate se nastavlja kao što je opisano.

  Gornji rub okvira mora viriti iznad ruba kanala prema već propisanoj regulativi.

  Lagana Box kanalana oplata SBH Serija 300

  Lagana Box kanalana oplata Serija 300

  • Za radnu dubinu rova do 3,8mm
  • Radna širina rova 0,85-4,50m
  • Radna visina oplate (hc) do razupore 1,27m

  Extra Box kanalna oplata SBH Serija 500

  Extra Box kanalna oplata Serija 500

  • Za radnu dubinu rova do 3,8mm
  • Radna širina rova 0,85-4,50m
  • Radna visina oplate (hc) do razupore 1,39m
  Dužina panela
  L
  [m]
  Visina panela
  H
  [m]
  Dijagonalno rastojanje/dužina LC
  [m]
  Dijagonalno rastojanje/visina hC
  [m]
  Dopušteni pritisak tla
  [kN/m²]
  Težina okvira
  [kg]
  2.00 2.00
  2.40
  2.60
  1.40
  1.60 1.14
  1.39
  1.39
  92.7
  61.8
  61.0
  92.7
  1220
  1385
  1495
  870
  2.50 2.00
  2.40
  2.60
  1.40
  2.10 1.14
  1.39
  1.39
  68.7
  49.5
  48.8
  68.7
  1395
  1585
  1710
  1000
  3.00 2.00
  2.40
  2.60
  1.40
  2.60 1.14
  1.39
  1.39
  45.8
  41.2
  40.6
  45.8
  1595
  1810
  1960
  1125
  3.50 2.00
  2.40
  2.60
  1.40
  3.10 1.14
  1.39
  1.39
  32.7
  32.7
  32.7
  32.7
  1775
  2015
  2180
  1255

  Standardna Box kanalna oplata SBH Serija 600

  Standardna Box kanalna oplata Serija 600

  • Za radnu dubinu rova do 3,8mm
  • Radna širina rova 0,85-4,50m
  • Radna visina oplate (hc) do razupore 1,50m

  Dužina panelaL
  [m]
  Visina panela
  H
  [m]
  Debljina stijenke
  tPL
  [m]
  Dijagonalno rastojanje/dužina LC
  [m]
  Dijagonalno rastojanje/visina hC
  [m]
  Dopušteni pritisak tla
  [kN/m²]
  Težina okvira
  [kg]
  3.00 2.40
  2.60
  1.40
  107 2.60 1.50 47.5 1950
  2075
  1205
  3.50 2.40
  2.60
  1.40
  3.10 1.50 40.7 2180
  2320
  1350
  3.70 2.40
  2.60
  1.40
  3.30 1.50 38.5 2270
  2445
  1410
  4.00 2.40
  2.60
  1.40
  3.60 1.50 35.6 2400
  2560
  1495
  4.50 2.40
  2.60
  1.40
  127 4.10 1.50 33.7 2910
  3090
  1880
  5.00 2.40
  2.60
  1.40
  4.60 1.50 30.3 3160
  3360
  2050
  5.50 2.40
  2.60
  1.40
  5.10 1.50 27.6 3415
  3635
  2220
  6.00 2.40
  2.60
  1.40
  5.60 1.50 24.5 3670
  3910
  2390

  Razupirač Tip 031/085 za BOX sisteme razupiranja S300/S600

  Vretenasta konstrukcija, velika nosivost, ergonomski dizajn garancija su za učinkovito razupiranje raznih Box sistema kanalne oplate.

  100% KOMPATIBILNO SA KRINGS KS100/KS60 Box kanalnom oplatom ! ! !

  Razupirač Tip 031/085 za BOX sisteme razupiranja

  Razupirači se mogu podesiti na dužinine koje su određene širinom kanala u koji se okvir sistema instalira. Sa 6 komada produžetaka, svaki dužine 0,50m jednostavno možemo razuprijeti kanal širine 4,0m. Nastavci su dostupni u dužinama od 0,30 do 2,00m i mogu biti kombinirani prema pojedinačnim širinama kanala.

  Sa konvencionalnim sistemima razupranje se vrši umetcima koje je potrebno učvrščivati šarafima. Korištenje takve opreme zahtijeva veliki broj šarafa i vrijeme koje će biti utrošeno na njihovo sastavljanje. SBH razupirač jednostavno nadogradite sa nprodužetkom, umetnite osigurač i posao je gotov.

  Veza između panela i razupirača je ostvarena sa prihvatnom glavom koja ima integrirane opruge. Ovakva veza omogućuje naizmjenično utiskivanje panela u teren sa ciklusima utiskivanja do 0,50m sa limitiranim nagibom do +/-8°.

  SBH razupirači oplate za najveća tlačna opterečenja

  Razupirači i njihovi produžetci su vrlo stabilne konstrukcije i mogu podnijeti visoka tlačna opretećenja. Specifične sile pritiska su provjerene praktičnim testiranjima i obrazložene konkretnim vrijednostima.

  Razupirač TIP 031/085 plavi

  Broj produžetaka dužine
  a 0,50m
  Dužina razupirača/
  Radna širina
  bC
  [m]
  Širina kanala
  b
  [m]
  Širina kanala
  b
  [m]
  Širina kanala
  b
  [m]
  Širina kanala
  b
  [m]
  Dopušten atlačna sila  F
  [kN]
  Težina
  G
  [kg]
      “Light” box “Extra” box “Standard” box Box za šahte    
  0 0.98 – 1.26 1.11 – 1.39 1.15 – 1.43 1.20 – 1.48 2.00 – 2.28 468 65.0
  1 1.48 – 1.76 1.61 – 1.89 1.65 – 1.93 1.70 – 1.98 2.50 – 2.78 403 84.8
  2 1.98 – 2.26 2.11 – 2.39 2.15 – 2.43 2.20 – 2.48 3.00 – 3.28 348 104.6
  3 2.48 – 2.76 2.61 – 2.89 2.65 – 2.93 2.70 – 2.98 3.50 – 3.78 299 124.4
  4 2.98 – 3.26 3.11 – 3.39 3.15 – 3.43 3.20 – 3.48 4.00 – 4.28 254 144.2
  5 3.48 – 3.76 3.61 – 3.89 3.65 – 3.93 3.70 – 3.98 4.50 – 4.78 210 164.0
  6 3.98 – 4.26 4.11 – 4.39 4.15 – 4.43 4.20 – 4.48 5.00 – 5.28 165 183.8
 • BOX KANALNA OPLATA ZA OKNOOpen or Close

  Box oplata ra razupiranje zone šahta/okna SBH S600

  Box za šaht okno

  • Za radnu dubinu rova do 3,8m
  • Za radnu širinu rova do 5,0m

  Panel tPL = 107 mm

  Dužina panela
  L
  [m]
  Visina panela
  H
  [m]
  Dijagonalno rastojanje/dužina LC
  [m]
  Dijagonalno rastojanje/visina hC
  [m]
  Dopušteni pritisak tla [kN/m²] Težina okvira
  [kg]
  2.50 2.50
  1.50
  2.10 1.69 50.1 2350
  1620
  3.00 2.50
  1.50
  2.60 1.69 41.8 2590
  1780
  3.50 2.50
  1.50
  3.10 1.69 35.8 2825
  1940
  4.00 2.50
  1.50
  3.60 1.69 31.3 3060
  2095
 • KLIZNA KANALNA OPLATAOpen or Close

  Jednostruka klizna oplata SBH serija 790/750

  Jednostruka klizna oplata SBH S790

  Jednostruka klizna oplata serija 750/790

  • Jednostruka klizna oplata za dubinu rova do 3,80m
  • Radna širina rova do 8,50m

  Paneli klizne oplate

  Dužina panela
  L
  [m]
  Visina panela
  H
  [m]
  Deblj. stijenke
  tPL
  [m]
  Dijagonalno rastojanje/dužina LC
  [m]
  Dijagonalno rastojanje/visina
  LC
  [m]
  Dopušteni pritisak tla
  [kN/m²]
  Težina[kg]
  2.00 2.40
  1.40
  107 1.80 2.27 158.2 550
  355
  2.50 2.40
  1.40
  2.30 2.77 101.2 650
  420
  3.00 2.40
  1.40
  2.80 3.27 70.3 770
  495
  3.50 2.40
  1.40
  3.30 3.77 51.6 900
  580
  4.00 2.40
  1.40
  3.80 4.27 39.5 1010
  650
  4.00 2.40
  1.40
  130 3.80 4.27 82.1 1370
  880
  4.50 2.40
  1.40
  4.30 4.77 64.9 1530
  980
  5.00 2.40
  1.40
  4.80 5.27 52.6 1690
  1070
  5.50 2.40
  1.40
  5.30 5.77 43.4 1850
  1170
  6.00 2.40
  1.40
  5.80 6.27 36.5 2210
  1370

  Dvostruka klizna oplata Standardna S750 i MEGA  S750

  Dvostruka klizna oplata Standardna i Mega serija 750

  • Dvostruka klizna oplata za dubinu rova do 7,60m
  • Radna širina rova do 12,50m

  RS-Klizna vodilica

  Naziv Dužina vodiliceLT
  [m]
  Težina vodilice
  [kg]
  Visina
  bT
  [mm]
  Dopušteni tlačni moment
  [kNm]
  Jednostruka – Serija 790 3.50 540 220 307
  Standardna – Serija 750 4.50 960 375 672
  Standarda – Serija 750 5.50 1170
  Nastavak – vodilica– Serija 750 3.00 650
  Mega – Serija 750 6.50 1710 405 927
  Mega – Serija 750 7.50 2000
  Nastavak Mega – Serija 750 3.00 760

  Produžeci

  Dužina
  LZ
  [m]
  Težina s prirubnicom
  290 x 360mm
  [kg]
  Težina s prirubnicom 290 x 460mm[kg]
  0.25 68 86
  0.50 83 105
  0.75 100 127
  1.00 116 147

  Kutna vodilica

  Naziv Dužina vodilice
  LT
  [m]
  Težina vodilice
  [kg]
  Visina
  bT
  [mm]
  Dopušteni tlačni moment
  [kNm]
  Jednostruka – Serija 790 3.50 390 275 132
  Standardna – Serija 750 4.50 810 430 328
  Standardna – Serija 750 5.50 950
  Standardna – Serija 750 6.50 1130
  Standardna – Serija 750 7.50 1305
  Nastavak kutni – Serija 750 3.00 530

  Trostruka klizna oplata MEGA

  • Za radnu dubinu rova do 11,60m
  • Radna širina rova do 12,50m
  • Izrazito visoka radna visina do 5,0m

  Ovaj sistem nudi trostruku vodilicu za panele oplate. Vrlo je robusne konstrukcije i namjenjen je za ekstremne radne dubine kanala ili jama, ali bez obzira na to i dalje pruža jedinstvenu tehničku konstrukciju i brzu ugradnju sistema.

  Bez obzira na svoje dimenzije i dalje pruža toliko veliku radnu visinu da se sa našim sistemom nemože mjeriti niti jedan drugi sličan sistem od drugih proizvođača.

  Ovaj sistem je prvenstveno u uporabi gdje su dubine kanala vrlo duboke, te se iziskuje velika radna visina kao i siguran rad u rasutoj strukturi materijala okolnok terena.

  Vodilica/kaseta SBH S400 za talpe KD6/8

  Vodilica - komora za talpe

  • Za radne dubine rova do 7,0m
  • Radna širina rova do 4,50m

  Komora/vodilica za talpe h = 1,00m

  Dužina komore  Dijag. rastojanje Količina Šupljina komore Dopušteni pritisak na vodilicu q Težina plašta
  s vodilicama
  LDKE
  [m]
  L sa vodilicama [m]  LC
  [m]
  KD 6/8  tPI
  [mm]
  [kN/m] [kg]
  1.90
  2.34
  2.84
  3.42
  3.92
  2.00
  2.44
  2.94
  3.52
  4.02
  1.62
  2.06
  2.56
  3.14
  3.64
  3
  4
  5
  6
  7
  120 261.2
  171.6
  116.6
  80.4
  61.2
  470/505
  560/595
  660/695
  775/810
  875/910
  4.42
  4.92
  5.42
  5.92
  4.52
  5.02
  5.52
  6.02
  4.14
  4.64
  5.14
  5.64
  7
  8
  9
  10
  170 116.8
  94.3
  77.7
  65.2
  1325/1360
  1470/1505
  1605/1640
  1750/1785

   

  Razupirač Tip 031/085 plavi

  Produžetak Radna širina  bC  između Širina kanala b Dopuštena tlačna sila Težina
  a 0,50m Plašt
  [m]
  unutar plašta
  [m]
  ojačanog plašta vodil.
  [m]
  [m] [kN] [kg]
  0 1.00 – 1.28 0.76 – 1.04 0.66 – 0.94 1.30 – 1.58 468 65.0
  1 1.50 – 1.78 1.26 – 1.54 1.16 – 1.44 1.80 – 2.08 403 84.8
  2 2.00 – 2.28 1.76 – 2.04 1.66 – 1.94 2.30 – 2.58 348 104.6
  3 2.50 – 2.78 2.26 – 2.54 2.16 – 2.44 2.80 – 3.08 299 124.4
  4 3.00 – 3.28 2.76 – 3.04 2.66 – 2.94 3.30 – 3.58 254 144.2
  5 3.50 – 3.78 3.26 – 3.54 3.16 – 3.44 3.80 – 4.08 210 164.0
  6 4.00 – 4.28 3.76 – 4.04 3.66 – 3.94 4.30 – 4.58 165 183.8

  Klizna oplata za šaht/okno SBH S750/S790

  Poteziva stezna šina HEB profil L12,0m

  Klizna oplata za šaht okno

  Klizna oplata SBH S750/790 za zaštitu građevinske jame

  Operativno jednostavan i financijski najekonomičniji sistem zaštite građevinskih jama za ugradnju okna, crpnih stanica, separatora, spremnika, i sl. klizna kanalna oplata s kutnim vodilicama garantira siguran rad unutar građevinske jame.

  Za zaštitu građevinske jame radne dubine do 10,50m ! ! !

  Šahtovi/okna

 • ČELIČNE TALPEOpen or Close

  SBH proizvodnja obuhvaća tehnološki proces hladnog valjanja talpi sa i bez posebno oblikovanih rubova u vidu utora, raznih oblika i dimenzija.
  Sa našom širokom proizvodnom paletom talpi, bit ćete u stanju naći odgovarajući tip za Vaš građevinski projekat. Sve talpe sa utorima, ako korisnik želi, možemo isporučiti sa instaliranom brtvenom masom. To podrazumjeva brtvljenje utora sa specijalnim preparatom.
  Nadalje, postoji mogućnost krojenja profila talpi nakon njihove proizvodnje, kako bi ih mogli koristiti kao kutne profile.

  čelične talpe, žmurje, platice