Pumpe za vodu Varisco – najam i prodaja

Varisco ima jasan cilj: konstruiranje, proizvodnja, prodaja i najam pumpi za građevinarstvo, industriju i civilnu sigurnost.

Osnovano 1932 kao samostalni obrt, poduzeće je počelo sa serijskom proizvodnjom 1948. Danas je ime Varisco poznato diljem svijeta kao naziv za pumpe za vodu kvalitetne konstrukcije i tehničke izvedbe. Uspijeh na zahtijevnom tržištu Varisco može zahvaliti timskom radu, stvaranju sinergije matične kuće i dobavljača i sposobnošću da se zadovolji potrebe raznih segmenata korisnika pumpi i pumpnih sistema u građevinarstvu, industriji i civilnoj uporabi.

POGLEDAJ KATALOG

 • VARISCO PUMPE ZA VODU GRAĐEVINSKE – INDUSTRIJSKE – PROTUPOPLAVNEOpen or Close

  Centrifugalne pumpe s vlastitim pogonom (diesel ili električne), idealne su za prepumpavanje muljnih voda i tekućina s krutim česticama.

  Koriste se u aplikacijama gdje je primarni zadatak riječiti se štetnih količina vode i tekučina u građevinarstvu, imdustriji, vatrogastvu i obrani od poplava.

  Snažan i učinkovit vlastiti pogon s kapacitetima prepumpavanja do 400 lit/sek.

  • Snažan i učinkovit vlastiti diesel ili elektrčni pogon
  • Usisni kapaciteti do 1.400 m3/sat
  • Centrifugalni usisnik omogućuje prolaz čestica materijala velikog promjera
  • Visoka otpornost na tekućine abrazivnog sastava, zemlja, mulj, šljunak, pijesak itd.
  • Jednostavnost primjene: usisnu cijev je samo potrebno postaviti u tekućinu za ispumpavanje
  • Široka paleta konstrukcijskih materijala usisne komore: ljevano željezo, bronca, AISI 316 nehrđajući čelik, aluminij
  • Potvrđeni ATEX-EU standard

  Elekktrične centrifugalne pumpe za vodu

  Električne pumpe za vodu Varisco

  Diesel centrifugalne pumpe za vodu

  Dizel centrifugalne pumpe
  Galerija

 • VARISCO IGLO FILTERI/IGLIČASTI BUNARI WELLPOINTOpen or Close

  IGLOFILTERA – tehnologija za sniženje nivoa podzemnih voda u sitnozrnom nekoherentnom terenu

  Opis sistema prema HR EN 1610 : 1997

  tanke čelične ili PVC cijevi debljine 50-80mm, opremljene šiljkom na dnu cijevi i rupičasto ili trakastvo perforirane u donjim dijelovima u duljini od 1,0 do 2,0m, mehanički se utiskuju u tlo građeno isključivo od sitnozrnih nekoherentnih materijala. Utiskivanjem vode kroz pomoćnu cijev jakim pilsirajućim mlazovima ispiru se sitnozrne čestice oko utisnutih cijevi i u bližoj okolici cijevi stvara se granulirani filter građen od najkrupnijih čestica prirodnih sitnozrnih nekoherentnih materijala. Nakon završenog ispiranja (čišćenja) ugrađuje se povratna zapornica (ventil), koja onemogućuje povrat vode u tlo kroz perforirani dio cijevi. Zatim se ušće cijevi, uz pomoć nepropusnih brtvi, priključuje na vakuum sustav. Aktiviranjem vakuuma podiže se razina vode u cijevi do izlaska iz ušća gdje se prikuplja u sakljupačku cijev i odvodi. Na taj se način usisav voda iz prirodnog tla i snižava razina podzemne vode.

  Opisanim postupkom moguće je maksimalno sniziti razinu podzemne vode do dubine od oko 6,50m i moguće ga je aktivirati u nekoherentnim tlima čija je vodopropustljivost u rasponu 10-3 do 10-6  m/s. Tehnologija se upotrebljava za privremena sniženja razine podzemne vode pri iskopu linijskih objekata (rov) ili građevinskih jama. U ovisnosti o hidrauličkim obilježjima tla u kojem se treba izvesti sniženje razine podzemne vode, iglene filterske cijevi se obično postavljaju s obje strane objekta (građevinski rov ili jama) u razmacima od 0,6 – 0,3m. Crpljenje se u pravilu obavlja pulsirajućom tehnikom uključivanja vakuumskog sustava centrifugalne pumpe u vremenskim intervalima od 10 – 20 sekundi.               

  Pribor za drenažu i igličaste filtere POSSUM – SNIŽAVANJA NPV-a SISTEMOM IGLO FILTERA VARISCO / GRADILIŠTA:

  Koprivnica

  Pitomača

  Virovitica

  Sisak