SBH u izgradnji Sjevernog kolektora Osijek 2018.

Sjeverni kolektor Osijek 2015

Trasa novog sjevernog kolektora podijeljena je u devet dionica,a u ukupno 7 dionica koriste se razni tipovi kanalnih oplata kao klizni sistemi SBH S750 za dubine rova do 6,20m, SBH S790 za dubine rova do 4,00m ali velike vanjske promjere cijevi,

te S600 box kanalna oplata za radne dubine rova do 4,00m i manje promjere cijevi (do fi 1.400mm), a sve to za ukupnu duljinu novog sjevernog kolektora je cca. 4.386 m. Izgradnja uključuje spojna križanja, izgradnju preljeva, sustav ispiranja cijevi i druge uređaje i opremu na odvodnom sustavu. Pored novog sjevernog kolektora, dio postojećih kanalizacijskih cijevi kojima će se priključiti ostatak odvodne mreže sa novim sjevernim kolektorom potrebno je rekonstruirati.