MAX FRANK hidroizolacijski i brtveni materijali za potrebe izgradnje podvožnjaka ZD (HR)

POSSUM je izabran kao partner za isporuku hidroizolacijskih i brtvenih materijala za potrebe izgradnji velikog podvožnjaka na spojnoj dionici između državne i županijske ceste DC422 i ŽC6040, ispod nekadašnje ceste koja je povezivala Zemunik sa Zadrom preko rulne staze Zračne luke Zadar. Obzirom na visoku razinu podzemnih voda, poseban naglasak je stavljen na pažljiv odabir materijala za pouzdano i kvalitetno osiguravanje vodonepropusnosti objekta! U svom šarenilu hidroizolacijskih materijala koji se mogu pronaći na tržištu, u konačnici je odabran proizvod nove generacije – Zemseal prijanjajuća hidroizolacijska membrana!
Zemseal je proizvod nove generacije konstrukcijske hidroizolacije, a koristi kombinaciju prijanjajuće izolacije i mehaničke zaštite u jednom proizvodu. Mrežasta struktura membrane prijanja na svježu betonsku podlogu, pri čemu ta veza sprječava svaki mogući prolaz vode. Dvostruko djelovanje Zemseal membrane ograničava kretanje vode čak i u slučaju njenog eventualnog fizičkog oštećenja. Zemseal se trajno veže sa svježim betonom koji se ugrađuje, stvarajući pri tom
izdrživ i dugotrajan zaštitni sloj. Obzirom da je Zemseal prizveden od visokokvalitetnog polipropilena (PP), otporan je i na kemijska djelovanja, te omogućuje sigurnu zaštitu od prodora plina. Uporabom Zemseal hidroizolacijske membrane u kombinaciji sa drugim “Max Frank” materijalima zajamčena je sigurna vodonepropusna zaštita AB konstrukcije.

Slika 1. negativan utjecaj podzmene vode u građevinskoj jami izgradnje budućeg podvožnjaka

Fotografija Possuma Max Franka.

Slika 2. snižavanje NPV-a u građevinskoj jami POSSUM pumpama usisnog kapaciteta 500 lit/sek

Fotografija Possuma Max Franka.

Slika 3. postavljanje ZEMSEAL hidroizolacije u zonu temeljne ploče podvožnjaka

Fotografija Possuma Max Franka.

Slika 4. početak radova izgradnje podvožnjaka …

Fotografija Possuma Max Franka.