Naše usluge Kanalna oplata, oplatni pribor Frank, pumpe za vodu, čelične talpe, nabijači za talpe, hidraulična svrdla

Tvrtka POSSUM d.o.o. osim u RH distribuira svoje proizvode u slijedeće zemlje regije:

SRBIJA – BOSNA & HERCEGOVINA  – CRNA GORA – MAKEDONIJA – KOSOVO