NPK HP10 Nabijač za talpe i Larsen talpe L604 – isporuka i puštanje u rad AGLOMERACIJA SLATINA

Isporuka i puštanje u rad hidrauličnog vibro nabijača NPK HP10 za pobijanje čeličnih talpi Larsen L604 dužine 6,0m.
Nabijač NPK “čistokrvni” je japanski proizvod svjetski poznatog brenda koji prednjaći u hidrauličnim priključcima za bagere (čekići, priključci za rušenje, kompaktori, itd..) sa svojom radnom težinom od 1.250kg optimalan je za pobijanje čeličnih ili vinil (PVC) talpi, čeličnih profila ili stupova (pilota) dužina (dubina) do 8,00m.
Projekt AGLOMERACIJA SLATINA