Aglomeracija Bakar

AGLOMERACIJA KOSTRENA (BAKAR-KOSTRENA) Na području općine Kostrena i naselja Hreljin, Praputnjak, Krasica, Škrljevo, Kukuljanovo i Bakar u gradu Bakru predviđena je radnom verzijom studijske dokumentacije iz 2016. godine izgradnja gotovo …

Aglomeracija Zabok

Predmetni radovi odvijaju se u sklopu velikog projekta Aglomeracija Zabok – Zlatar, ukupne vrijednosti 598,1 milijuna kuna (sa PDV-om), kojim će se unaprijediti sustav odvodnje na području aglomeracija Zabok i …