Distanceri

U ponudi imamo širok izbor izbor distancera za osiguranje zaštitnog sloja betona propisanog za armirano betonske konstrukcije i elemente, prije i za vrijeme betoniranja. Distanceri izrađeni od ekstrudiranog vlaknastog betona optimalan su materijal za kombinaciju sa običnim betonom.

Građevinarski Distanceri

Prednosti ‘Frank’ distancera

  • visoka tlačna čvrstoća, bez deformacija pod utjecajem visokih i niskih temperatura
  • otpornost na različite kemikalije
  • osiguranje točnosti zaštitnog sloja
  • izvrstan spoj sa običnim betonom
  • vatrootpornost
  • zadovoljavaju sve međunarodne standarde

Točkasti distanceri

točkasti distanceri

Koriste za osiguranje zaštitnog sloja betona propisanog za armirano betonske konstrukcije ili elemente, prije i za vrijeme betoniranja.

POGLEDAJ KATALOG

Linijski distanceri

Linijski distanceri

Linijski distanceri se koriste da bi zadani zaštitni sloj betona kod armirano betonskih konstrukcija i elemenata bio točno zadržan, prije i tjekom betoniranja.

POGLEDAJ KATALOG

Oplatni cijevni distanceri

Cijevni oplatni distanceri

Cijevni distanceri/razupore izrađeni su od ekstrudiranog vlaknastog betona, a koriste se za razupiranje zidne oplate odnosno osiguranje tražene debljine zida. U kombinaciji sa ostalim priborom (betonski čep i dvokomponentno ljepilo Repoxal) osigurava se izvedba vodonepropusnih ili plinonepropusnih spojnih mjesta.

POGLEDAJ KATALOG

UPUTE

U-Korb distanceri razmaka armature

U-Korb distanceri razmaka armature

U-Korb distanceri se koriste za osiguranje razmaka između dvije zone armature kod izvođenja podnih i stropnih ploča kao i kod zidova. Distanceri osiguravaju točan razmak između dvije zone armature i zadržavaju ih na točnoj poziciji za vrijeme montaže i betoniranja.

POGLEDAJ KATALOG