Oplata i pribor

max frank Oplata i pribor

U ponudi imamo širok izbor oplatnih proizvoda.

Oplate i pribor

Tubbox – kartonska oplata stupa

Služi kao oplata za betoniranje stupova okruglog, pravokutnog, kvadratnog, heksagonalnog i oktagonalnog presjeka. Kartonska oplata okruglog stupa je dostupna u promjerima od 150 do 1200 mm, te u dužinama od 0,3 m na više.

POGLEDAJTE KATALOG

Fratec – oplata vjenaca

POGLEDAJTE KATALOG

Pecafil univerzalna oplata

POGLEDAJTE KATALOG

Zemdrain oplatna folija

POGLEDAJTE KATALOG

Izgubljena oplata

POGLEDAJTE KATALOG

Oplatni pribor

POGLEDAJTE KATALOG