Aglomeracija Varaždin – NPK HP10 nabijač za čelične talpe Larsen L604

Isporuka kupcu:
Nabijač za talpe NPK HP10 (radna težina 1250kg) kao hidraulični priključak za bagere radne težine 25-35t najjeftinije je operativno rješenje za pobijanje čeličnih talpi Larssen, Omega, LP ili KD frofila kao i čeličnih HEB ili HEM profila za geotehničke poslove. Čistokrvni je Japanac 🇯🇵 i kao takav garantira vrhunsku operativnu izvedbu, performance, kavalitetu, niske troškove održavanja i dugačak životni vijek.