Čelične talpe Larsen L604 – rekonstrukcija plinovoda u Rugvici za Plinacro d.o.o.

Isporuka čeličnih talpi Larssen L604 za zaštitu rova na redovnom održavanju magistralnog plinovoda u Rugvici.

Ukupna isporuka 65,0 tona Larssen L604 L10,0m