Čelične talpe Larsen L604, L605 za projekt Radnička cesta – Zagreb

Radovi na četvrtoj, posljednjoj etapi Radničke ceste obuhvaćaju rekonstrukciju dijela od  nadvožnjaka preko željezničke pruge do Domovinskog mosta, duljine od oko 1,24 kilometra (zona raskrižja s Čulinečkom ulicom).
Izazovan projekt obuhvaća čitav niz aktivnosti kako bi svaki detalj bio na svom mjestu: izvedba prometnica, podvožnjaka, vodoopskrbe i odvodnje, zaštita i prelaganje instalacija. Važan dio je sigurno i ugodno putovanje  građana pa je posebna pozornost pridana prometnoj signalizaciji i opremi, semaforizaciji raskrižja, zaštiti od buke, krajobraznom uređenju, zaštiti građevinske jame i uklanjanju objekta Doma zdravlja Žitnjak.
Ukupna procijenjena vrijednost radova četvrte etape iznosi oko 137 milijuna kuna, a projekt osigurava posao za građevinski sektor i njemu srodna područja za sljedećih nekoliko mjeseci. U prethodne tri etape, od Slavonske avenije preko Kanalskog puta do nadvožnjaka, izgrađen je i rekonstruiran najveći dio ove prometnice.
Podsjetimo, rekonstrukcija radničke ceste projekt je koji će građanima omogućiti iznimno ugodno i brzo putovanje. Cijela ruta biti će adekvatno osvijetljena pa će rasvjeta na tramvajskim stajalištima biti u pola jača od ulične. Ugodnu putnu atmosferu omogućit će i kvalitetna urbana oprema na stajalištima, a osobe smanjene pokretljivosti imat će mogućnost neometanog kretanja.  Krajem srpnja 2017. započelo se s radovima na izgradnji kanalizacije, a ugovor za izgradnju prometnice potpisan je krajem kolovoza prošle godine kada je i izvođač uveden u posao. Da bi tvrtke koje su u neposrednoj blizini građevinskog zahvata i stanovnici okolnih mjesta mogli normalno funkcionirati, osiguran je nesmetan prolaz kroz i oko gradilišta te je krajem listopada prošle godine stupila na snagu posebna regulacija prometa. Započeti su radovi na izgradnji podvožnjaka. Intenzivirane su sve aktivnosti na izgradnji nove vodovodne, elektro, DTK i plinovodne instalacije te radovi na izvedbi prstena kanalizacije oko zone podvožnjaka, kako bi se uklonio postojeći kolektor veza Žitnjak – Petruševac, koji prolazi kroz samu trasu podvožnjaka.

Slika 1. zaštita građevinske jame sa LARSEN čeličnim talpama profil L604 L12,0m – 14,0m

Slika 2. isporuka LARSEN čelečne talpe profil L605 L12,0m

 

Slika 3. istovar za čelične talpe LARSEN L605 L12,0m

Slika 4. ugradnja čeličnih talpi LARSEN L605 L12,0m