Nabijač za talpe NPK HP7 SX na aglomeraciji Virovitica

POSSUM je za potrebe zaštite građevinskih rovova cijevovoda i građevinskih jama CS-a sustava odvodnje u projektu aglomeracije Virovitica 2017/2018 isporčio na gradilište hidraulični nabijač talpi NPK HP7 SX u kompletu s čeličnim talpama profila K/D 6/8 L6,00m.

NPK HP7 SX je hidraulični nabijač za talpe, a izvođač ga je montirao na bager na kotačima Hyundai 170 radne težine 16,0 tona sa čime je osigurao visoki stupanj mobilnosti u urbanom području Virovitice i veliki radni učinak nabijača unutar naseljenog područja.

Slika 1. gradilište na aglomeraciji Virovitica

Slika 2. zaštitas građevinske jame s čeličnim talpama pobijenim sa nbijačem za talpe NPK HP7SX

Slika 3. hidraulični nabijač za talpe NPK HP7SX

Video: nabijač za talpe NPK HP4 radne težine 750kg, za radne strojeve (bagere 10,0 – 13,0tona).