Aglomeracija Jastrebarsko – Iglofilteri (WellPoint) Atlas Copco Varisco najam/prodaja

Iglofilteri Atlas Copco – aglomeracija Jastrebarsko (HR) najam WellPonit Sistema

POSSUM d.o.o u suradnju sa Varisco WellPoint pružio je izvođaču ponudu iz najmodavnog programa koja se odnosi na iglofiltere,  također i iskostvo iz poslova niskogranje gdje su prisutne podzemne vode.

Za poslove snižavanja nivoa podzemne vode u projektu aglomeracije Jastrebarsko, a odnosi se na polaganje cijevovoda kolektora DN800 na radnoj dubini cca 4,00m.

Visina podzemne vode na -1,00m. Uspiješno snižena podzemna vode sa Iglofilterima L6,0m sa 2 kom vakuum pumpi Varisco Ecomatic i Simple ukupnog usisa 200 lit/sek.

Video: gradilište Jaska, montaža Iglofiltera i puštanje u rad.