Najam električnih centrifugalnih pumpi/crpki – pojačanje flote

POSSUM-ov rental park ojačali smo sa 7 komada centrifugalnih samo-usisnih električnih površinskih pumpi Varisco Simple i Ecomatic JE6 usisnog kapaciteta do 100 lit/sek (6.000 lit/min) izlazne snage elektropogona od 12,0 – 22,0 kWA.
Također sistem pumpi Ecomatic i Simple opremljene su vakuum pumpama kapaciteta usisa do 75.000 prostornih metara atmosferskog zraka za aplikacije mikro-bunara (iglofiltera) radnih dubina 7,00m.

Najam električnih pumpi za vodu sa vlastitim pogonom idealne za postizanje visokog radnog učinka sa minimalnim troškovima potrošnje pogonskog resursa i održavanja, za aplikacije izrade “bypass” fekalne ili oborinske odvodnje, rad u urbanim sredinama gdje je uvjet niske emisije buke, rad u zatvorenom prostoru s ciljem sprječavanja štetnog utjecaja ispusnih plinova motora sa unutarnjim izgaranje.
Električne centrifugalne pumpe u POSSUM-ovom programu najma su dostupne odmah ili unutar 3 radna dana, a sve ovisi o stanju na skladištu.

POSSUM d.o.o. kao ekskluzivni distributer Atlas Copco dewatering sektora za Republiku Hrvatsku naši resursi pumpi za najam su dostatni za zadovoljavanje i najvećih projekata ikada rađenih u RH i onih budućih koji dolaze u budućnosti.