Aglomeracija Bakar

AGLOMERACIJA KOSTRENA (BAKAR-KOSTRENA)
Na području općine Kostrena i naselja Hreljin, Praputnjak, Krasica, Škrljevo, Kukuljanovo i Bakar u gradu Bakru predviđena je radnom verzijom studijske dokumentacije iz 2016. godine izgradnja gotovo 70 kilometara novih kanalizacijskih cjevovoda s kanalizacijskim crpnim stanicama i ostalim objektima (retencijski bazeni, kišni preljevi) s istovremenom rekonstrukcijom oko 20 kilometara postojeće kanalizacije i oko 10 kilometara vodovoda.
Gradnja uređaja drugog stupnja pročišćavanja, dimenzioniranog na 19.000 ekvivalent stanovnika (korisnika) predviđena je u Kostreni.
– tekst kdvik-Rijeka