Aglomeracija Nin – lagana kanalna oplata SBH S100 i pumpe za vodu Atlas Copco

Projekt je smješten u Zadarskoj županiji na području aglomeracija Nin-Privlaka-Vrsi (Nin (Grbe, Nin, Ninski Stanovi, Žerava, Poljica-Brig, Zaton), Privlaka (Privlaka, Sabunike) i Vrsi (Vrsi, Mulo, Zukve).

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 • Izgradnja 102,1 km kanalizacijske mreže i 34 crpne stanice;
 • Mjestimična sanacija vodovodne mreže, ukupno 31,8 km;
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grgur (26.000 ekvivalent stanovnika, II. stupanj pročišćavanja) s novim podmorskim ispustom;
 • Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje otpadnih voda;
 • Usluge vođenja projekta, nadzora i promidžbe projekta

Ciljevi projekta:

 • povećanje stope priključenosti na sustav javne odvodnje na području aglomeracije Nin – Privlaka – Vrsi na cca 83 % (na novi sustav odvodnje 5.600 priključka će se priključiti 22.300 potrošača  – 5.100 stalnog stanovništva, 8.400 turizam-privatni smještaj, 8.800 privremenog stanovništva-vikendaši);
 • osigurati adekvatno pročišćavanje otpadnih voda gradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 2. stupnja;
 • povećanje učinkovitosti i pouzdanosti sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
 • povećanje standarda kvalitete vode Jadranskog mora i čitavog mediteranskog područja
 • zaštita podzemnih voda i priobalnog područja
 • zaštita prirodne raznolikosti i biološkog sustava