Aglomeracija Pitomača – SBH sistemi kanalnih oplata u zaštiti građevinskih rovova i jama

„SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE PITOMAČA“

Projekt obuhvaća radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje otpadnih voda i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.