Aglomeracija Varaždinske Toplice i kanalna oplata SBH by Possum d.o.o. Zagreb

Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Varaždinske Toplice“ obuhvaća područje grada Varaždinske Toplice, te naselja Tuhovec, Lukačevec Toplički, Svibovec i Jalševec Svibovečki (Varaždinska županija, Republika Hrvatska).

Izgradnjom i rekonstrukcijom sustava odvodnje i izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 6.500 ES i II. stupnjem pročišćavanja, postići će se usklađivanje Aglomeracije Varaždinske Toplice s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EC) i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava. Također, Projekt ima pozitivan utjecaj na razvoj turizma jer je područje Varaždinskih Toplica u velikoj mjeri ovisno o turizmu koji se na tom području razvijao u području medicinskog turizma Specijalne bolnice Varaždinskih Toplica.

Projekt se sastoji od izgradnje i rekonstrukcije sustava odvodnje u ukupnoj dužini 12.402 metara, izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 6.500 ES i II. stupnja pročišćavanja izgradnje 5 precrpnih stanica te 1 retencijskog bazena.