Aglomeracija Zaprešić

Projektom je predviđena izgradnja 135.307 kilometara novih kolektora i 36 crpnih stanica, rekonstrukcija i dogradnja ukupno 6178 metara mreže odvodnje, izgradnja 2 retencijska bazena ukupnog kapaciteta 850 kubnih metara i 1 crpne stanice te sanacija postojeće mreže odvodnje u gradu Zaprešiću ukupne duljine 11.193 metara. U sklopu ugovorenih radova izgradit će se također i 2.580 metara vodoopskrbnih cjevovoda, sanirati 2 vodospreme, zamijeniti strojarska oprema na 3 crpne stanice, rekonstruirati postojeće klorno mjesto na vodocrpilištu Šibice te će se izvršiti zahvati na regulaciji tlakova na vodoopskrbnom sustavu.