WEDA električne potopne pumpe za vodu – isprobaj pumpe besplatno na svome gradilištu

Izaberi WEDA pumpu iz DEMO ponude i uvjeri se u kvalitetu Atlas Copco pumpi na svome gradilištu BESPLATNO ! 
POSSUM vam je odlučio BESPLATNO ustupiti na 3-dnevno korištenje, a po mome izboru “Best Buy🏆” 3 modela “S-muljne pumpe” :
– Laka kategorija S08 (13kg) – 317 lit/min, 1,2kW, monofazna
– Srednja kategorija S30 (25kg) – 900 lit/min, 3,1kW trofazna
– Srednja teška S60 (60kg) – 1.750 lit/min, 8,0kW trofazna