Zaštita građevinske jame sa SBH sistemom razupiranja S750, izgradnja CS-a Dravska

Izgradnja crpne stanice kao sastavni dio sustava odvodnje grada Pitomače zahtijevala je ozbiljan operativni pristup zaštiti građevinske jame na radnoj dubini 6,50m i snižavanje nivoa podzemne vode sa 4 kom upojna bunara DN600 sa dubine crpljenja H15,0m pojedinačnog usisa el. potopnih pumpi od 60 lit/sek.