Zaštita građevinske jame SBH sistemom S750 za projekt mikro-tunela DN1600 ispod al. Bologna u Zgrebu

Mikrotuneliranje ispod Aleje Bologne u Zagrebu za promjer cijevi DN 1600mm u dužini L120,0m, radove uspješno izvodi Vilkograd d.o.o. za glavnog izvođača radova Bubanj Niskogradnja d.o.o.
Zaštita ulazne građevinske jame D9,5xŠ5,5xH6,50 i izlazne građevinske jame D4,50xŠ3,0xH6,50 izvedena je privremenom konstrukcijom tipske kanalne oplate SBH S750 by POSSUM koja je još jednom prepoznata kao tehnološki optimalna i operativno najekonomičnija tehnologija zaštite građevinskih jama i rovova radnih dubina do max 9,50m.
Jučerašnje radove su sa velikim interesom upoznavanja s navedenim tehnologijama popratili mladi budući inženjeri i inženjerke s građevinskog fakulteta.