BOX kanalna oplata

 • Za dubine rova do 3,80m
 • Radna širina rova do 4,50m

Box kanalne oplate

Instalacija BOX kanalne oplate

Pred-iskop do max. 1,25m i ne veće dužine od dužine BOX-a. U principu, dubina pred-iskopa je određena vrstom terena i sigurnosnim okolnostima.

Zahvatimo lance na prihvatne ušice i postavimo osnovni okvir sa instaliranim razupiračima koje smo montirali van kanala i po dužini ih prilagodili širini kanala. Šupljina između panela i bočnih stranica kanala mora biti popunjena i nabijena.

Tijekom ove faze rada – nitko ne smije biti prisutan u kanalu.

Iskapanje ugrubo dadatnih 0,50m dubine kanala i naizmjenično utiskujemo panele okvira. Što je više ciklusa utiskivanja ploča, to je bolja kvaliteta razupiranja. Nemojte utiskivati ploče za više od 0,50m u jednom ciklusu i limitirajte nagib razupirača do +/-8°. Ponavljajte cikluse dok ne dostignete potrebnu dubinu razuprtog kanala.

Instalacija TOP BOX nastavaka na OSNOVNI  BOX S300/S600

Za veće dubine razupiranja, obavezna je upotreba nastavaka.Na nastavak postaviti razupirače na duljinu određenu prema širini kanala. Zakvačiti lanac na prihvatne ušice, postaviti ga iznad osnovnog okvira, umetnuti konektore sa osiguračima.

Instalacija oplate se nastavlja kao što je opisano.

Gornji rub okvira mora viriti iznad ruba kanala prema već propisanoj regulativi.

LAGANA BOX kanalana oplata SBH S300

Lagana Box kanalana oplata Serija 300

 • Za radnu dubinu rova do 3,8mm
 • Radna širina rova 0,85-4,50m
 • Radna visina oplate (hc) do razupore 1,27m

EXTRA BOX kanalna oplata SBH S500

Extra Box kanalna oplata Serija 500

 • Za radnu dubinu rova do 3,8mm
 • Radna širina rova 0,85-4,50m
 • Radna visina oplate (hc) do razupore 1,39m
Dužina panela
L
[m]
Visina panela
H
[m]
Dijagonalno rastojanje/dužina LC
[m]
Dijagonalno rastojanje/visina hC
[m]
Dopušteni pritisak tla
[kN/m²]
Težina okvira
[kg]
2.00 2.00
2.40
2.60
1.40
1.60 1.14
1.39
1.39
92.7
61.8
61.0
92.7
1220
1385
1495
870
2.50 2.00
2.40
2.60
1.40
2.10 1.14
1.39
1.39
68.7
49.5
48.8
68.7
1395
1585
1710
1000
3.00 2.00
2.40
2.60
1.40
2.60 1.14
1.39
1.39
45.8
41.2
40.6
45.8
1595
1810
1960
1125
3.50 2.00
2.40
2.60
1.40
3.10 1.14
1.39
1.39
32.7
32.7
32.7
32.7
1775
2015
2180
1255

STANDARDNA BOX kanalna oplata SBH Serija 600

Standardna Box kanalna oplata Serija 600

 • Za radnu dubinu rova do 3,8mm
 • Radna širina rova 0,85-4,50m
 • Radna visina oplate (hc) do razupore 1,50m

Dužina panelaL
[m]
Visina panela
H
[m]
Debljina stijenke
tPL
[m]
Dijagonalno rastojanje/dužina LC
[m]
Dijagonalno rastojanje/visina hC
[m]
Dopušteni pritisak tla
[kN/m²]
Težina okvira
[kg]
3.00 2.40
2.60
1.40
107 2.60 1.50 47.5 1950
2075
1205
3.50 2.40
2.60
1.40
3.10 1.50 40.7 2180
2320
1350
3.70 2.40
2.60
1.40
3.30 1.50 38.5 2270
2445
1410
4.00 2.40
2.60
1.40
3.60 1.50 35.6 2400
2560
1495
4.50 2.40
2.60
1.40
127 4.10 1.50 33.7 2910
3090
1880
5.00 2.40
2.60
1.40
4.60 1.50 30.3 3160
3360
2050
5.50 2.40
2.60
1.40
5.10 1.50 27.6 3415
3635
2220
6.00 2.40
2.60
1.40
5.60 1.50 24.5 3670
3910
2390

Razupirač Tip 031/085 za BOX sisteme razupiranja S300/S600

Vretenasta konstrukcija, velika nosivost, ergonomski dizajn garancija su za učinkovito razupiranje raznih Box sistema kanalne oplate.

100% KOMPATIBILNO SA KRINGS KS100/KS60 Box kanalnom oplatom ! ! !

Razupirač Tip 031/085 za BOX sisteme razupiranja

Razupirači se mogu podesiti na dužinine koje su određene širinom kanala u koji se okvir sistema instalira. Sa 6 komada produžetaka, svaki dužine 0,50m jednostavno možemo razuprijeti kanal širine 4,0m. Nastavci su dostupni u dužinama od 0,30 do 2,00m i mogu biti kombinirani prema pojedinačnim širinama kanala.

Sa konvencionalnim sistemima razupranje se vrši umetcima koje je potrebno učvrščivati šarafima. Korištenje takve opreme zahtijeva veliki broj šarafa i vrijeme koje će biti utrošeno na njihovo sastavljanje. SBH razupirač jednostavno nadogradite sa nprodužetkom, umetnite osigurač i posao je gotov.

Veza između panela i razupirača je ostvarena sa prihvatnom glavom koja ima integrirane opruge. Ovakva veza omogućuje naizmjenično utiskivanje panela u teren sa ciklusima utiskivanja do 0,50m sa limitiranim nagibom do +/-8°.

SBH razupirači oplate za najveća tlačna opterečenja

Razupirači i njihovi produžetci su vrlo stabilne konstrukcije i mogu podnijeti visoka tlačna opretećenja. Specifične sile pritiska su provjerene praktičnim testiranjima i obrazložene konkretnim vrijednostima.

Razupirač TIP 031/085 plavi

Broj produžetaka dužine
a 0,50m
Dužina razupirača/
Radna širina
bC
[m]
Širina kanala
b
[m]
Širina kanala
b
[m]
Širina kanala
b
[m]
Širina kanala
b
[m]
Dopušten atlačna sila  F
[kN]
Težina
G
[kg]
    “Light” box “Extra” box “Standard” box Box za šahte    
0 0.98 – 1.26 1.11 – 1.39 1.15 – 1.43 1.20 – 1.48 2.00 – 2.28 468 65.0
1 1.48 – 1.76 1.61 – 1.89 1.65 – 1.93 1.70 – 1.98 2.50 – 2.78 403 84.8
2 1.98 – 2.26 2.11 – 2.39 2.15 – 2.43 2.20 – 2.48 3.00 – 3.28 348 104.6
3 2.48 – 2.76 2.61 – 2.89 2.65 – 2.93 2.70 – 2.98 3.50 – 3.78 299 124.4
4 2.98 – 3.26 3.11 – 3.39 3.15 – 3.43 3.20 – 3.48 4.00 – 4.28 254 144.2
5 3.48 – 3.76 3.61 – 3.89 3.65 – 3.93 3.70 – 3.98 4.50 – 4.78 210 164.0
6 3.98 – 4.26 4.11 – 4.39 4.15 – 4.43 4.20 – 4.48 5.00 – 5.28 165 183.8

 

Box oplata ra razupiranje zone šahta/okna SBH S600

Box za šaht okno

 • Za radnu dubinu rova do 3,8m
 • Za radnu širinu rova do 5,0m

Panel tPL = 107 mm

Dužina panela
L
[m]
Visina panela
H
[m]
Dijagonalno rastojanje/dužina LC
[m]
Dijagonalno rastojanje/visina hC
[m]
Dopušteni pritisak tla [kN/m²] Težina okvira
[kg]
2.50 2.50
1.50
2.10 1.69 50.1 2350
1620
3.00 2.50
1.50
2.60 1.69 41.8 2590
1780
3.50 2.50
1.50
3.10 1.69 35.8 2825
1940
4.00 2.50
1.50
3.60 1.69 31.3 3060
2095