Lagana i ALU kanalna oplata

BRZO RAZUPIRANJE Hidraulična oplata SBH S260

agane kanalne oplate

  • Za radnu dubinu rova do 2,0m
  • Za radnu širinu rova do 1,60m

ALU vodilica

Dužina [m] Max. dubina kanala T [m] Dijagonalno rastojanje hC [m] Dopušteni pritisak [kN/m] Težina po okviru [kg]
1.50 1.50 0.56 23.5 33
2.10 2.00 0.56 23.5 40

Panel od višeslojne breze

Dopušteni pritisak tla [kN/m²] Težina panela [kg] Širina [m] Visina H [m]
1.00 1.50 12.0 21
1.00 2.10 12.0 30

Hidraulični razupirač

Tip Radna širina bC [m] Širina kanala b [m] Dozvoljena tlačna sila [kN]
  min. max. min. max.  
1 0.45 0.68 0.49 0.72 53
2 0.55 0.88 0.59 0.92 53
3 0.65 1.08 0.69 1.12 53
4 1.00 1.60 1.04 1.64 53

 

ALUMINIJSKA Kanalna Oplata SBH S250

ALU KANALNA OPLATA SERIJA 250

  • Za radnu dubinu rova do 2,40m
  • za radnu širinu rova 0,63 – 2,23m
Dužina panela L [m] Dužina sistema LV [m] Visina razupiranja H [m] Dužina  LC [m] Dijagonalno rastojanje hC [m] Dopušteni pritisak na okvir [kN/m²] Težina okvira sa razupiračem B [kg/box] Težina [kg/komplet]
1.50 1.50
1.72
0.60
1.20
1.80
2.40
1.18
1.58
1.32
0.71
32.6 95
185
250
320
130
250
370
485
2.00 2.00
2.22
0.60
1.20
1.80
2.40
1.68
2.08
1.32
0.71
26.5 110
215
295
380
160
305
450
600
2.50 2.50
2.72
0.60
1.20
1.80
2.40
2.18
2.58
1.32
0.71
21.6 120
240
340
435
185
360
535
710
3.00 3.00
3.22
0.60
1.20
1.80
2.40
2.68
3.08
1.32
0.71
17.5 135
270
380
490
215
420
620
825

 

LAGANA KANALNA OPLATA SBH S100

LAGANA KANALNA OPLATA SERIJA 100

  • Za radnu dubinu rova do do 3,0m
  • Za radnu širinu rova 0,53 – 3,08m

Dužina panela
L
[m]
Visina Panela
H
[m]
Dijagonalno
rastojanje (dužina) LC
[m]
Dijagonalno rastojanje (visina)
hC
[m]
Dopušteni pritisak na okvir
[kN/m2]
Težina okvira sa razupiračem B
[kg/box]
2.00 1.60
2.00
2.40
2.60
0.60
1.00
1.60 0.94 27.7 570
670
770
830
275
415
2.50 1.60
2.00
2.40
2.60
0.60
1.00
2.10 0.94 22.1 655
770
890
965
315
470
3.00 1.60
2.00
2.40
2.60
0.60
1.00
2.60 0.94 18.5 745
875
1010
1095
355
525
3.50 1.60
2.00
2.40
2.60
0.60
1.00
3.10 0.94 15.3 830
980
1130
1230
395
585

 
02-02

Tip Radna širina
bC [m]
Širina kanala
b [m]
Dozvoljena tlačna sila Težina
type min. max. min. max. [kN] [kg]
A 0.53 0.73 0.66 0.86 160 14.2
B 0.71 1.07 0.84 1.20 147 16.9
C 1.05 1.65 1.18 1.78 124 20.9
D 1.50 2.10 1.63 2.23 107 23.6
E 1.88 2.48 2.01 2.61 92 25.8
F 2.48 3.08 2.61 3.21 69 29.3