SBH čelične talpe KD, LP, OMEGA i Z profil

SBH proizvodnja obuhvaća tehnološki proces hladnog valjanja talpi sa i bez posebno oblikovanih rubova u vidu utora, raznih oblika i dimenzija.
Sa našom širokom proizvodnom paletom talpi, bit ćete u stanju naći odgovarajući tip za Vaš građevinski projekat. Sve talpe sa utorima, ako korisnik želi, možemo isporučiti sa instaliranom brtvenom masom. To podrazumjeva brtvljenje utora sa specijalnim preparatom.
Nadalje, postoji mogućnost krojenja profila talpi nakon njihove proizvodnje, kako bi ih mogli koristiti kao kutne profile.

čelične talpe, žmurje, platice