KLIZNA kanalna oplata (Velikoplošna)

SBH klizna oplata

JEDNOSTRUKA KLIZNA oplata SBH S790/750 (Velikoplošna)

Jednostruka klizna oplata SBH S790

Jednostruka klizna oplata serija 750/790

  • Jednostruka klizna oplata za dubinu rova do 3,80m
  • Radna širina rova do 8,50m

Paneli klizne oplate

Dužina panela
L
[m]
Visina panela
H
[m]
Deblj. stijenke
tPL
[m]
Dijagonalno rastojanje/dužina LC
[m]
Dijagonalno rastojanje/visina
LC
[m]
Dopušteni pritisak tla
[kN/m²]
Težina[kg]
2.00 2.40
1.40
107 1.80 2.27 158.2 550
355
2.50 2.40
1.40
2.30 2.77 101.2 650
420
3.00 2.40
1.40
2.80 3.27 70.3 770
495
3.50 2.40
1.40
3.30 3.77 51.6 900
580
4.00 2.40
1.40
3.80 4.27 39.5 1010
650
4.00 2.40
1.40
130 3.80 4.27 82.1 1370
880
4.50 2.40
1.40
4.30 4.77 64.9 1530
980
5.00 2.40
1.40
4.80 5.27 52.6 1690
1070
5.50 2.40
1.40
5.30 5.77 43.4 1850
1170
6.00 2.40
1.40
5.80 6.27 36.5 2210
1370

DVOSTRUKA KLIZNA oplata Standardna S750 i MEGA  S750 (Velikoplošna)

Dvostruka klizna oplata Standardna i Mega serija 750

  • Dvostruka klizna oplata za dubinu rova do 10,60m
  • Radna širina rova do 12,50m

RS-Klizna vodilica

Naziv Dužina vodiliceLT
[m]
Težina vodilice
[kg]
Visina
bT
[mm]
Dopušteni tlačni moment
[kNm]
Jednostruka – Serija 790 3.50 540 220 307
Standardna – Serija 750 4.50 960 375 672
Standarda – Serija 750 5.50 1170
Nastavak – vodilica– Serija 750 3.00 650
Mega – Serija 750 6.50 1710 405 927
Mega – Serija 750 7.50 2000
Nastavak Mega – Serija 750 3.00 760

Produžeci

Dužina
LZ
[m]
Težina s prirubnicom
290 x 360mm
[kg]
Težina s prirubnicom 290 x 460mm[kg]
0.25 68 86
0.50 83 105
0.75 100 127
1.00 116 147

Kutna vodilica

Naziv Dužina vodilice
LT
[m]
Težina vodilice
[kg]
Visina
bT
[mm]
Dopušteni tlačni moment
[kNm]
Jednostruka – Serija 790 3.50 390 275 132
Standardna – Serija 750 4.50 810 430 328
Standardna – Serija 750 5.50 950
Standardna – Serija 750 6.50 1130
Standardna – Serija 750 7.50 1305
Nastavak kutni – Serija 750 3.00 530

Trostruka klizna oplata MEGA

  • Za radnu dubinu rova do 10,60m
  • Radna širina rova do 12,50m
  • Izrazito visoka radna visina do 6,27m

Ovaj sistem nudi trostruku vodilicu za panele oplate. Vrlo je robusne konstrukcije i namjenjen je za ekstremne radne dubine kanala ili jama, ali bez obzira na to i dalje pruža jedinstvenu tehničku konstrukciju i brzu ugradnju sistema.

Bez obzira na svoje dimenzije i dalje pruža toliko veliku radnu visinu da se sa našim sistemom nemože mjeriti niti jedan drugi sličan sistem od drugih proizvođača.

Ovaj sistem je prvenstveno u uporabi gdje su dubine kanala vrlo duboke, te se iziskuje velika radna visina kao i siguran rad u rasutoj strukturi materijala okolnok terena.

Vodilica/kaseta SBH S400 + čelične talpe KD6/8

Vodilica - komora za talpe

  • Za radne dubine rova do 7,0m
  • Radna širina rova do 4,50m

Komora/vodilica za čelične talpe h = 1,00m

Dužina komore  Dijag. rastojanje Količina Šupljina komore Dopušteni pritisak na vodilicu q Težina plašta
s vodilicama
LDKE
[m]
L sa vodilicama [m]  LC
[m]
KD 6/8  tPI
[mm]
[kN/m] [kg]
1.90
2.34
2.84
3.42
3.92
2.00
2.44
2.94
3.52
4.02
1.62
2.06
2.56
3.14
3.64
3
4
5
6
7
120 261.2
171.6
116.6
80.4
61.2
470/505
560/595
660/695
775/810
875/910
4.42
4.92
5.42
5.92
4.52
5.02
5.52
6.02
4.14
4.64
5.14
5.64
7
8
9
10
170 116.8
94.3
77.7
65.2
1325/1360
1470/1505
1605/1640
1750/1785

 

Razupirač Tip 031/085 plavi

Produžetak Radna širina  bC  između Širina kanala b Dopuštena tlačna sila Težina
a 0,50m Plašt
[m]
unutar plašta
[m]
ojačanog plašta vodil.
[m]
[m] [kN] [kg]
0 1.00 – 1.28 0.76 – 1.04 0.66 – 0.94 1.30 – 1.58 468 65.0
1 1.50 – 1.78 1.26 – 1.54 1.16 – 1.44 1.80 – 2.08 403 84.8
2 2.00 – 2.28 1.76 – 2.04 1.66 – 1.94 2.30 – 2.58 348 104.6
3 2.50 – 2.78 2.26 – 2.54 2.16 – 2.44 2.80 – 3.08 299 124.4
4 3.00 – 3.28 2.76 – 3.04 2.66 – 2.94 3.30 – 3.58 254 144.2
5 3.50 – 3.78 3.26 – 3.54 3.16 – 3.44 3.80 – 4.08 210 164.0
6 4.00 – 4.28 3.76 – 4.04 3.66 – 3.94 4.30 – 4.58 165 183.8

Klizna oplata za zaštitu građevinske jame SBH S750/S790

Poteziva stezna šina HEB profil L12,0m

Klizna oplata za šaht okno

Klizna velikoplošna oplata SBH S750/790 za zaštitu građevinske jame

Operativno jednostavan i financijski najekonomičniji sistem zaštite građevinskih jama za ugradnju okna, crpnih stanica, separatora, spremnika, temeljenja i sl. klizna velikoplošna oplata s kutnim vodilicama garantira siguran rad unutar građevinske jame.

Za zaštitu građevinske jame radne dubine do 10,50m ! ! !

Šahtovi/okna