Aglomeracija Varaždin – kanalna oplata razupiranja rova SBH S600

Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin“ je višegodišnji projekt koji se provodi na području koje obuhvaća 11 jedinica lokalne samouprave i to: Grad Varaždin, Općina Beretinec, Općina Cestica, Općina Gornji Kneginec, Općina Maruševec, Općina Petrijanec, Općina Sračinec, Općina Sveti Ilija, Općina Trnovec Bartolovečki, Općina Vidovec i Općina Vinica.

Projekt aglomeracije Varaždin obuhvaća izgradnju sustava javne odvodnje ukupne duljine 241,487 km, 108 precrpnih stanica, 3 kišno-retencijska bazena, te sanaciju 2,654 km postojećih gravitacijskih cjevovoda. Također, rekonstrukcijom postojećeg UPOV-a uz dogradnju III. stupnja pročišćavanja i osiguranje kapaciteta od 127.000 ES, pročišćavati će se otpadne vode javnog sustava odvodnje i otpadne vode iz septičkih jama sa dijelova Aglomeracije na kojima nije isplativa gradnja sustava odvodnje. Time se omogućuje dodatno priključenje od 40.468 stanovnika na sustav odvodnje otpadnih voda.

Provedba ovog velikog infrastrukturnog projekta započela je 11. listopada 2017. kada je održana svečanost potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te Ugovora o sufinanciranju i završit će početkom 2021. godine.

Projekt će biti financiran iz sredstava Kohezijskog fonda EU-a (71,38%), te nacionalnih sredstava (28,62%).

Svrha poduzimanja ovog Projekta je povećanje priključenosti stanovništva i privrednih subjekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja, čime će se postići smanjenje onečišćenja vodotoka i podzemlja te poboljšanje kvalitete vodotoka nizvodnih korisnika, kao i očuvanje općih zdravstvenih uvjeta stanovništva te postizanje i održavanje dobrog stanja voda.