Iglo Filteri WELLPOINT Najam i Prodaja

TEHNIČKI PROSPEKT IGLO FILTERI ATLAS COPCO

IGLOFILTERI – tehnologija za sniženje nivoa podzemnih voda u sitnozrnom nekoherentnom terenu

Opis sistema prema HR EN 1610 : 1997

tanke čelične ili PVC cijevi debljine 50-80mm, opremljene šiljkom na dnu cijevi i rupičasto ili trakastvo perforirane u donjim dijelovima u duljini od 1,0 do 2,0m, mehanički se utiskuju u tlo građeno isključivo od sitnozrnih nekoherentnih materijala. Utiskivanjem vode kroz pomoćnu cijev jakim pilsirajućim mlazovima ispiru se sitnozrne čestice oko utisnutih cijevi i u bližoj okolici cijevi stvara se granulirani filter građen od najkrupnijih čestica prirodnih sitnozrnih nekoherentnih materijala. Nakon završenog ispiranja (čišćenja) ugrađuje se povratna zapornica (ventil), koja onemogućuje povrat vode u tlo kroz perforirani dio cijevi. Zatim se ušće cijevi, uz pomoć nepropusnih brtvi, priključuje na vakuum sustav. Aktiviranjem vakuuma podiže se razina vode u cijevi do izlaska iz ušća gdje se prikuplja u sakljupačku cijev i odvodi. Na taj se način usisav voda iz prirodnog tla i snižava razina podzemne vode.

Opisanim postupkom moguće je maksimalno sniziti razinu podzemne vode do dubine od oko 6,50m i moguće ga je aktivirati u nekoherentnim tlima čija je vodopropustljivost u rasponu 10-3 do 10-6  m/s. Tehnologija se upotrebljava za privremena sniženja razine podzemne vode pri iskopu linijskih objekata (rov) ili građevinskih jama. U ovisnosti o hidrauličkim obilježjima tla u kojem se treba izvesti sniženje razine podzemne vode, iglene filterske cijevi se obično postavljaju s obje strane objekta (građevinski rov ili jama) u razmacima od 0,6 – 0,3m. Crpljenje se u pravilu obavlja pulsirajućom tehnikom uključivanja vakuumskog sustava centrifugalne pumpe u vremenskim intervalima od 10 – 20 sekundi.    

Video: snižavanje NPV-a iglofilterima u građevinskoj jami za ugradnju CS sustava odvodnje Općina Gola, Izvođač radova Vodogradnja Varaždin d.d.

Pribor za drenažu i igličaste filtere

POSSUM – SNIŽAVANJA NPV-a SISTEMOM IGLO FILTERA WELLPOINT

Koprivnica

Pitomača

Virovitica

Sisak

Darda

Video: snižavanje NPV-a iglofilterima u građevinskoj jami za ugradnju 2 kom spremnika goriva BP KTC Pitomača