Aglomeracija Bakar

AGLOMERACIJA KOSTRENA (BAKAR-KOSTRENA) Na području općine Kostrena i naselja Hreljin, Praputnjak, Krasica, Škrljevo, Kukuljanovo i Bakar u gradu Bakru predviđena je radnom verzijom studijske dokumentacije iz 2016. godine izgradnja gotovo …

Aglomeracija Zabok

Predmetni radovi odvijaju se u sklopu velikog projekta Aglomeracija Zabok – Zlatar, ukupne vrijednosti 598,1 milijuna kuna (sa PDV-om), kojim će se unaprijediti sustav odvodnje na području aglomeracija Zabok i …

Aglomeracija Velika Gorica

Dugoočekivani projekt Aglomeracija Velike Gorice – Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, zapravo projekt postavljanja 145 km novih kanalizacijskih cijevi i priključenja domaćinstava na kanalizacijski sustava s gradnjom novog pročistača …

Aglomeracija Zaprešić

Projektom je predviđena izgradnja 135.307 kilometara novih kolektora i 36 crpnih stanica, rekonstrukcija i dogradnja ukupno 6178 metara mreže odvodnje, izgradnja 2 retencijska bazena ukupnog kapaciteta 850 kubnih metara i …

Aglomeracija Karlovac

Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac- Duga Resa“, drugi je veliki komunalni projekt u Karlovcu, sufinanciran sredstvima EU. Kroz izgradnju kanalizacijske i obnovu vodoopskrbne mreže unaprijedit će se kvaliteta usluge …